POLITIKË

Emerohet prefekti i ri i Qarkut Fier

Lirohet nga detyra Prefekti i Qarkut të Fierit Baki Bala. Vendimi është marrë në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave.Ndërkohë në vend të tij është emëruar Prefekti i Fierit Lefter Shehaj, me profesion ekspert kontabël.

Lefter Shehaj

VENDIM PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË FIERIT
Në mbështetje të neneve 100 e 114, të Kushtetutës, dhe të nenit 5, të ligjit nr.107/2016, “Për prefektin e qarkut”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Z. Baki Bala, prefekt i Qarkut të Fierit, lirohet nga kjo detyrë.
2. Z. Lefter Shehaj emërohet prefekt i Qarkut të Fierit.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.
KRYEMINISTRI
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ARBEN AHMETAJ

Reklama në FieriWeb - Bar "C'est la vie"

Reklama në FieriWeb - “OAZI I PISHAVE”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button