MARKETINGMARKETING NË FIERIWEB

Reklamoni në FieriWeb


Baner i vendosur ne web qe lidhet me link ne faqen tuaj ne Facebook ose Instagram. Si edhe çdo broshure ose fletpalosje ofertash online mund te behen share nepermjet faqes tone dhe grupeve tona ne Facebook.
www.fieriweb.com
Fieri Report ne Facebook si edhe FIERI YNE TV group!

Për reklama na shkruani në reportfieri@gmail.com ose na shkruani ne faqen tone ne facebook Fieri Report

Marketing në FieriWeb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button