MARKETINGMARKETING NË FIERIWEB

Reklamoni në FieriWeb


Baner i vendosur ne web qe lidhet me link ne faqen tuaj ne Facebook ose Instagram. Si edhe çdo broshure ose fletpalosje ofertash online mund te behen share nepermjet faqes tone dhe grupeve tona ne Facebook.
www.fieriweb.com
“fieriweb.com” ne Facebook si edhe “FIERI YNE TV” group!

Për reklama na shkruani në reportfieri@gmail.com ose na shkruani ne faqen tone ne facebook fieriweb.com

Reklama në FieriWeb - Bar "C'est la vie"

Reklama në FieriWeb - “OAZI I PISHAVE”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button