KRONIKË

SPAK mbyll hetimet dhe çon për gjykim këta zyrtarë të Mininistrisë së Brendshme. Ja pse akuzohen

Drejtori i Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Punëve të Brendshme, anëtarët e Njësisë së Prokurimit si dhe Komisionit të Vlerësimit të Ofertave janë dërguar për gjykim në Gjykatë të hënën e 11 tetorit, pasi SPAK mbylli dosjen dhe hetimet për ta. Zyrtarë dhe ish-zyrtarë të Ministrisë së Brendshme akuzohen për veprën penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”.

SPAK hetoi mbi procedurën e prokurimit për blerjen dhe shpërndarjen e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit, me fond limit 2.800.347.570 (dy miliard e tetëqind milion e treqind e dyzet e shtatë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë) lekë (pa TVSH).

Marketing në FieriWeb

Nga hetimi që ka kryer SPAK, thotë se ka dalë në përfundim që të pandehurit kanë rezultuar veprime të kundërligjshme dhe “në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik, kanë favorizuar bashkimin e subjekteve juridike të shpallura fituese në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik, duke sjellë si pasojë cënimin e lirisë së pjesëmarrësve në tendera dhe krijimin e avantazheve të padrejta për palët e treta”.

PROKURORIA E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR 
TIRANË

Marketing në FieriWeb

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në datë 11.10.2021 ka paraqitur kërkesën për gjykim të procedimit penal nr.174/1 të vitit 2020 në ngarkim të të pandehurve E.N.; F.Ç.; A.B.; A.M.; A.O.; F.D.; K.H.; K.B.; M.B.; G.M., akuzuar për veprën penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar nga neni 258, 25 i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë.

Nga aktet e administruara ka rezultuar se me datë 11.05.2020 në Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brendshme është zhvilluar procedura e prokurimit për llogari të Autoritetit Kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, me objekt “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”, për 4 vjet, me fond limit 2.800.347.570 (dy miliard e tetëqind milion e treqind e dyzet e shtatë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë) lekë (pa TVSH).

Marketing në FieriWeb

Nga hetimi kanë rezultuar veprime të kundërligjshme të bëra nga: titullari i Organit Qëndror Blerës, Drejtor i Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, E.N., në bashkëpunim me anëtarët e Njësisë së Prokurimit F.Ç.; A.B.; A.O.; K.H.; A.M.; si dhe anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave K.B.; F.D.; M.B. dhe G.M., të cilët, në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik, kanë favorizuar bashkimin e subjekteve juridike të shpallura fituese në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik, duke sjellë si pasojë cënimin e lirisë së pjesëmarrësve në tendera dhe krijimin e avantazheve të padrejta për palët e treta.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button